خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

برخی از مهمترین عوامل موثر برگرده‌افشانی بشرح زیر است :

 1)  دما  :
بهترين دما براي گرده‌افشاني 15 تا 22 درجه سانتی‌گراد است . دماهای زير 4درجه سانتی‌گراد احتمال سرما زدگی را افزايش مي‌دهند. دماهای بالاتر از 32 درجه سانتی‌گراد در زمان گرده‌افشاني زيان‌آور بوده و باعث از بين رفتن مادگی مي‌شوند.

2 )  رطوبت  :
رطوبت بالا و بارندگی و هرنوع عاملی که باعث افزايش رطوبت نسبی محيط شود، از پراکنش مناسب دانه گرده جلوگيری می‌کند. هرگونه بارندگي، محلول‌پاشي و سم‌پاشي در طرف صبح، بيشترين خسارت را به گرده‌افشاني و تشكيل ميوه وارد مي‌كند.

3 )  باد  :
باد تنها عامل پراكنش دانه‌گرده در باغ پسته مي‌باشد. بنابراين وزش باد در زمان گرده‌افشاني ضروري است.
وزش باد شديد باعث از دسترس خارج شدن سريع دانه‌های گرده از باغ شده و طول دوره گلدهی را، هم در درختان‌نر، هم در درختان ماده، کاهش می‌دهد. طوفان‌های همراه با گردو خاک باعث پوشيده شدن سطح کلاله شده و قدرت چسبندگی آن را بشدت کم می‌کنند.

خواص فیزیولوژیک پسته برخی از مهمترین عوامل موثر برگرده‌افشانی

از پيستا كاو تا پسته!
نام درخت پسته در زبان هاى يونانى و لاتين، زبان هاى اروپايى، عربى، تركى و ديگر زبان ها از نام ايرانى اين درخت گرفته شده است. در پارسى قديم نام اين درخت پيستا كاو در فارسى ميانه پيستاك بوده و بعدها به پسته تغيير كرده است. واژه پسته پارسى مى باشد و از طريق زبان پارسى وارد زبان اروپايى شده است.

 

پسته دانه اى گرم و مقاوم:
پسته معمولى مشهور به پسته ايرانى و بومى نواحى شمال و شمال شرقى ايران است و در اطراف سرخس يافت مى شود. درخت پسته بيشتر در نواحى گرم و نيمه گرم زيست مى كند ولى گياه پسته در برابر سرما و گرما مقاومت بالايى از خود نشان مى دهد، هم چنين درخت پسته به دليل عميق بودن ريشه، مقاومت خوبى در برابر كم آبى دارد.

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش چهارم