خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

( بخش اول )

گل انگیزی :

پسته گیاهی دو پایه است و گلهای نر و ماده آن به طور مجزا بر روی درختان ظاهر می شوند .
گل آذین آن خوشه مرکب بوده و به صورت جانبی بر روی شاخه های یکساله ظاهر می شود.
اختصاصی شدن و انگیزش گل ، در سال قبل از گلدهی و بر روی شاخه های ظهور یافته فصل جاری انجام می شود .
جوانه های گل بزرگتر از جوانه های رویشی و نوک آنها دارای تحدب بیشتری است که این اختلاف در فصل زمستان قابل تشخیص می باشد.

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

گلدهی و گرده افشانی :

گلهاي ماده و نر بصورت خوشه و بدون گلبرگ هستند. هر خوشه گل دارای یکصد تا چند صد عدد گل منفرد بوده که تعداد آنها در خوشه های گل نر بیشتر می باشد . بعد از طی مراحل توسعه و تکامل جوانه های گل در طول فصل رشد و زمستان ، با ایجاد شرایط محیطی مساعد ، گلدهی درختان نر و ماده در فروردین ماه انجام می شود . گل‌های نر و ماده پسته معمولاً زودتر و یا همزمان با بازشدن برگها باز می‌شوند.

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

روغن پسته

از عصاره مغز پسته، روغن شفاف و زرد رنگی به دست می آید که خواص غذایی و درمانی دارد. 

روغن پسته یک مرطوب کننده مطلوب بوده و به سرعت جذب می شود و حالت چسبندگی ایجاد نمی کند و برای ماساژ صورت و بدن گزینه مناسبی است. اسیدهای چرب امگا6 آن اثر زخم های ناشی از اعمال جراحی را از بین برده و از چین و چروک دور چشم و صورت جلوگیری کرده و از همه مهم تر موها را شفاف می کند. مصرف خوراکی این روغن نیز جنبه درمانی داشته و فسفر آن هوش و حافظه را افزایش و اسیدفولیک آن به رشد و تکامل سیستم عصبی جنین کمک می کند.

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

خواص فیزیولوژیک پسته گلدهی

تشکیل میوه  :

پس از شکوفایی گلهای ماده ، دوره پذیرش کلاله هر گل 3-2 روز و برای هر درخت حدود 10-5 روز می باشد . در این مرحله کلاله به رنگ سبز روشن می باشد و سطح آن دارای برجستگی ها و ماده چسبناکی میباشد که در جذب دانه گرده نقش مثبتی دارد . درصد گلهایی که به میوه تبدیل می شوند از سالی به سال دیگر فرق می کند و حدود 10% می باشند .
گلهای گرده افشانی نشده ظرف 4-3 هفته پس از مرحله شکوفایی کامل ( تمام گل ) ریزش می نمایند .

2 )  رشد و نمو میوه  :

پس از تکمیل میوه ، جنین رشدی نداشته و فقط دیواره تخمدان که پوست میوه را تشکیل می دهد ، به سرعت رشد و نمو می کند . رشد و نمو دیواره ادامه یافته تا اینکه میوه به اندازه نهایی خود ( حدود اواخر خرداد ماه) برسد .
پس از تکمیل رشد غشاء خارجی میوه، رشد جنین در قسمت درونی آن شروع شده و تا اواخر مرداد ماه ادامه می یابد . پس از تکمیل رشد مغز میوه ، مقداری افزایش در اندازه نهایی آن ایجاد شده و میوه کاملاً می رسد .

گل انگیزی :

پسته گیاهی دو پایه است و گلهای نر و ماده آن به طور مجزا بر روی درختان ظاهر می شوند .
گل آذین آن خوشه مرکب بوده و به صورت جانبی بر روی شاخه های یکساله ظاهر می شود.
اختصاصی شدن و انگیزش گل ، در سال قبل از گلدهی و بر روی شاخه های ظهور یافته فصل جاری انجام می شود .
جوانه های گل بزرگتر از جوانه های رویشی و نوک آنها دارای تحدب بیشتری است که این اختلاف در فصل زمستان قابل تشخیص می باشد.

گلدهی و گرده افشانی :

گلهاي ماده و نر بصورت خوشه و بدون گلبرگ هستند. هر خوشه گل دارای یکصد تا چند صد عدد گل منفرد بوده که تعداد آنها در خوشه های گل نر بیشتر می باشد . بعد از طی مراحل توسعه و تکامل جوانه های گل در طول فصل رشد و زمستان ، با ایجاد شرایط محیطی مساعد ، گلدهی درختان نر و ماده در فروردین ماه انجام می شود . گل‌های نر و ماده پسته معمولاً زودتر و یا همزمان با بازشدن برگها باز می‌شوند.

.